Primer

Primer används oftas som en förbehandling av ett underlag. Perfekt att använda på en yta som ska behandlas med till exempel spackel.